Skip to main content

Pennsylvaanisch Deitsch

Wann du hoscht en Froog, odder ebber, wu du helfscht, hot en Froog baut Delta Dental of Iowa, hoscht du es Recht fer Hilf un Information in deinre eegne Schprooch griege, un die Hilf koschtet nix. Wann du mit me Interpreter schwetze witt, kannscht du 1-800-544-0718 x0 uffrufe.